Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 5. Maddesi

 1. 1
  T.C. Anayasası
  5. Madde

  Devletin Temel Amaç ve Görevleri

  Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk Devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları
  hazırlamaya çalışmaktır.

  Hani çevrenizde "Bomba patlayınca hemen hükümete sallıyor vatan hainleri." diyen süzme embeselliler varsa bu maddeyi gözlerine gözlerine sokun. Sokun ki hükümetlerinin Anayasanın 5. maddesini nasıl çiğnediğini görsünler. Hoş görseler de bir şey değişmez ya...

  Tanım: Anayasanın Hükümet tarafından ihlal edilen 5. maddesidir.
 2. görsel
  julius galius
  #716764 | 13/03/2016 21:15