etkin ücret teorisi

  1. 1
    işverenler tarafından, işçilere doğal ücretten daha yüksek bir ücret sunularak verimliliği ve üretimi arttırma yolu.
  2. görsel
    black king bar
    #716464 | 13/03/2016 17:39