çifte vergileme

  1. 1
    aynı vergi konusuna birden fazla vergileme yetkisinin çatışması sonucunda aynı vergi unsuru üzerinden birden fazla vergi alınmasıdır.
  2. görsel
    black king bar
    #714504 | 12/03/2016 12:27