ağzumda cügara var benü dellendürme

  1. 1
    genelde oyun oynarken bir işi boka sardığımda içinde olduğum durum sözcüğü.

    skype de bağırırım elin ingilizice anlamaz tabi ne bilsin cügarayı.