Mürur tezkeresi

  1. 1
    İkinci Mahmut zamanında Anadolu'dan İstanbula girişlerde alınması gereken geçiş belgesi. Şimdilerde de uygulanılası.
  2. görsel
    sherlocked
    #713164 | 11/03/2016 17:59