bilal'e anlatır gibi anlatan insanı sakınce dinlemek

  1. 1
    o an yapılması gerekendir. sonra düşünürsünüz sebeplerini.