bi of çekince karşıki dağların yıkılmayacağı gerçeği

  1. 1
    rasyonelizmin kilometre taşlarından biridir. kimsenin derdini küçümsemek haddimize değil de nedir bu dert yarıştırma hevesi?