kirayı denkleştirememek

  1. 1
    ataerkil topluma uyup hala daha kadın çalışmamalı diyen aile reisinin psikolojisini hırpalar.