kızımızın erkekler üzerindeki etkisi

  1. 1
    değişkendir. kimisini mühendisler doktorlar ister, kimisini anca davulcu tokmaklar.