subasar ormanı

  1. 1
    longoz da denilen orman türü. su altında kalmış ağaçların oluşturduğu ormandır.
  2. görsel
    kutup
    #528618 | 09/11/2015 18:18