başarısızlık sonucu istifa beklenmesi

  1. 1
    türkiye için olsa olsa ütopya ile açıklanabilecek düşünce eylemi.
  2. görsel
    kutup
    #526195 | 01/11/2015 21:14