üçlü kararname

  1. 1
    müşterek kararnamenin daha bilinen adı. taşaklı bir kararname türü. en güçlüsü değil tabi ama güçlü. konuyla ilgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı tarafından imzalanır. bazı üst düzey bürokratlar ancak bu yöntemle atanıp azledilebilir.
  2. görsel
    kutup
    #524767 | 28/10/2015 21:23