yiğit özgür'ün şişirilmiş bir balon olması

  1. 1
    doğrudur. yiğit özgür'ün konuşma balonları çok uzun.
  2. görsel
    yunowimnogood
    #523210 | 24/10/2015 13:59