travay

  1. 1
    *
    at, eşek, inek gibi büyükbaş hayvanları tıbbi işlemlerde sabit tutmak için kullanılan alet.
  2. görsel
    kutup
    #1569195 | 06/12/2018 21:26