kayıt

toz olmak

  1. 1
    ukde: ukdebaz

    argoda kaybolup gitmek, uzaklaşmak anlamına gelen, deyim.
  2. 2
    Sırra kadem basmak.