teozofi

 1. 1
  Hint mistisizminin insan ile evren ve Tanrı arasındaki ilişkileri açıklayan felsefesi denebilecek Hint teozofisinden almış olmakla birlikte, Batı teozofisi akla gelir. Batı teozofisi bir yandan okült gelenek, diğer yandan Doğu gelenekleri üzerine kurulmus, ezoterik bilgilerden yararlanan felsefi bir sistemdir .

  Tanrı ve bilgi sözcükleri turetilerek kelime turetilmistir.

  İlkeleri
  1-insanların evrensel birliği için ırk, renk , inanç ve cinsiyet ayrımı yapmamak.
  2-din kuralları, felsefe ve bilim sınırlarının ötesinde çalışabilmek.
  3- doğanın ve insanın bilinmeyen yönlerini araştırmak.

 2. görsel
  Stereo
  #602436 | 06/01/2016 01:39
 3. 2
  Helena Blavatsky (madam blatavsky olarak bilinir) tarafından kurumsallaştırılmış; "Theosophical Society" (teozofi toplumu) isimli oluşum kurulmuştur. ezoterizm ve okültizm üzerine net tanımlar yapılmış ve yaşamın kendine dair değerli tespitlerde bulunulmuştur. birkaç tanesini paylaşmak gerekirse:

  "Yaşamın görünümlerine ait olma saplantısı, bizi karmaşaya götürür. Tüm ruhların temel tanımı evrensel Tek Ruh´la anlaşılabilir… Ezoterik Felsefenin temel doktrini ayrıcalık olmadığının kabul edilmesidir ya da bir insana özel bir hak verilmediğidir yani kutsal, ilahi ayrıcalık yoktur. Ego kişisel gayreti ve çabasıyla beraber değişimler, dönüşümler yaşayacak, reenkarnasyonlarla deneyim kazanacaktır."

  “Ezoterik bilginin hedefi, kişinin kendi Tanrısallığına kavuşarak zaten bir olduğunu anlaması, bir diğer deyişle özne ve nesne arasındaki uzaklığın geçici bir süre için de olsa ortadan kalkmasıdır. Okült bilgi ise, madde ve dünya olayları üzerinde etkili birtakım güçler elde etmeye ve bunları uygulamaya yöneliktir.”

 4. görsel
  robin hood
  #1410349 | 25/04/2018 01:03 
tümünü gör