kayıt

taksimat

  1. 1
    ukde: ukdebaz

    Eskilerin Bölme, bölüştürme işleri anlamında kullandığı, kelime.