kayıt

sütun

  1. 1
    ukde: ukdebaz

    Mimarlık terimi. yapılarda kullanılan, genellikle taştan, betondan vb. yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde taşıyıcı direk.