spora sadece şişman değil aynı zamanda pişman teyzelerin gittiği gerçeği

  1. 1
    *

    Bir hakikat, fiziken olmasa da ruhen böyle ehehe...