mültemis

  1. 1
    *

    İltimas gösteren, kayıran anlamına gelen Arapça kökenli sözcüktür.