mültemis

  1. 1
    *

    İltimas gösteren, kayıran anlamına gelen Arapça kökenli sözcüktür.
  2. görsel
    robin hood
    #1411724 | 27/04/2018 03:06