mergen

  1. 1
    *

    Türk mitolojisinde akıl tanrısıdır. Göğün Yunan panteonundaki Hermes'e ve Roma panteonundaki Merkür'e benzer. Göğün 7. katında oturur. Ok ve yay ile tasvir edilir.
  2. görsel
    dolorousedd
    #1359753 | 25/02/2018 03:00