kayıt

kol gezmek

  1. 1
    ukde: ukdebaz

    güvenliği sağlamak amacıyla dolaşmak.