kayıt

gömülü

  1. 1
    ukde: ukdebaz

    toprak altına yerleştirilmiş, gömülmüş, saklanmış olan.