kayıt

eşek sudan gelinceye kadar dövmek

  1. 1
    *

    Birini iyice pataklamak anlamına gelen deyim.
  2. 2
    Dinlene dinlene dövmek kadar rahata değildir. Arasa mola şart.