ernest rutherford

  1. 1
    ingiliz fizikçi.

    1904 yılında " radyoaktiflik " adında yayınladığı kitabında ; radyoaktif etkinliğin dış koşullardan etkilenmedigini, radyoaktif süreçlerde kimyasal tepkimelere oranla daha fazla miktarda isi açığa çıktığını ortaya koymuştur. ayrıca radyoaktif dönüşüm sonucunda kimyasal nitelikleri farklı yeni ürünlerin ortaya çıktığını da ileri sürmüştür.
  2. görsel
    Blackinblack
    #1263319 | 22/11/2017 22:40