kayıt

erkin

  1. 1
    ukde: ukdebaz

    Özgür. Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest.
  2. 2
    Erkek adı özgür demekmiş bir ad bu ad isim.