kayıt

ekinli

  1. 1
    ukde: ukdebaz

    ekilmiş bulunan, ekini olan (tarla).