demliğin üstüne havlu atmak

  1. 1
    *

    demlenen cayIn cabucak sogumamasI icin yapIlan bir seydir.
  2. görsel
    sasakiakane
    #1429659 | 25/05/2018 22:00