kayıt

ayvayı yemek

  1. 1
    ukde: ukdebaz

    argo. güç durumda kalmak, işi bozulmak anlamına gelen, deyim.
  2. 2
    Damadın yakın arkadaşları düğünde damada bir adet ayva hediye ederek sembolize ettikleri deyim.