martin luther

 1. 1
  * *
  protestantılığın babası.
 2. görsel
  osiris
  #38866 | 28/03/2013 21:07
 3. 2
  Teoloji dalında Roma Katolik Kilisesine meydan okuyarak Protestan Reform hareketini başlatmış, alman keşiş.

  (bkz: Lütercilik)
 4. görsel
  doctor
  #63521 | 22/05/2013 22:21
 5. 3
  "şeytan dünyada 3 şekilde zuhur eder; kadınlar,yahudiler ve türkler." sözünün sahibi.
 6. görsel
  anahtarci
  #214089 | 04/08/2014 01:37
 7. 4
  alman keşiş, teolog, Protestanlığın babası ve aynı zaman da lüterciliği yayan kişi.
 8. görsel
 9. 5
  (bkz: king heralde king abdli olan)
 10. görsel
  kutup
  #622660 | 18/01/2016 18:35
 11. 6
  protestanlığı kuran cermen teolog. elimde 1800'lerden kalma taş baskı olan kopya incili bulunmaktadır.
 12. görsel
  hac
  #687998 | 01/03/2016 04:14
 13. 7
  Luther’in anlayışı kısaca:
  Kurtuluş kilise dışında da olabilir ama isa’nın dışında değil.

  ********************************************************************************

  Yağmurlu ve yıldırımlı bir günde açık alanda yıldırım düşmesin diyerek korkuyla kaçarken:
  yardım et
  yardım et
  bu yolda köpek gibi ölmeme izin verme.
  Rahip olacağım, rahip olacağım.
  kendimi tanrıya vereceğim.
  Kendimi tanrıya vereceğim.
  Kendimi sana vereceğim.
  kendim sana vereceğim.
  Sadece esirge beni.
  Demiş!

  Yıldırım düşmeyince ve ölmeyince;
  Rahip oluyor
  tabii devam etmekte olduğu hukuk öğrenimini bırakarak.

  Girişi pek parlak olmuyor rahipliğe
  ilk ayininde kadehteki şarabı mihraba kaldırırken döküyor.
  Şeytanla kavga ediyor yalnız kalınca.
  Babası ilk ayinindeki anormalliği görüp:
  sana soylu bir meslek vermek için 20 yıl madenlerde ter döktüm ama sen
  bir şimşek kıçını yaladı diye rahip oluyorsun diyor.

  Günün akşamı inzivada şeytanla konuşan Luther’e rahibi:
  …şeytanla tartışmanın hiçbirimize yararı olmaz. O beş bin yıldan beri pratik yapıyor. Bütün zayıf noktaları biliyor.

  Luther’den papazına:
  yargının korkusu içinde yaşıyorum. Hiç tanrının adil olmadığını düşünmeye cesaret ettiniz?
  Bizi günahlarla lekelenmiş olarak doğuruyor. Cehennem ateşiyle bizi tehdit ediyor….

  Papaz: Söyler misin martin aradığın ne?
  Luther: Sevebileceğim bir tanrı merhametli bir tanrı.

  Roma’ya gidiyor ve roma ona göre:
  Roma,
  bir sirk,
  patlamış bir lağım,
  her şeyi satın alabilirsin,
  seks,
  kurtuluş.

  O inancımı kaybediyorum, dua ederken kendimi aptal gibi hissediyorum deyince Papazı witenberge üniversiteye gönderiyor. Bilgilerin kaynağına.

  İntihar etmiş bir çocuğun ve hırsızlar tarafından öldürülmüş birinden farkı yok diyerek gömüyor.

  Witenbergde doktoralı bir din bilimci olarak konuşuyor:
  Rahip olduğumda rahip cübbesinin beni kutsal kıldığına inanıyordum.
  Kendini beğenmiş bir aptal mıydım?
  Şimdi de beni bir din bilim doktoru yaptılar ve bu eğitimin beni bilge yapacağına doğru meyil ediyorum.
  Tanrı bir keresinde bir eşeğin ağzından konuştu!
  belki yine öyle yapmak üzeredir ama size ne düşündüğümü açıkça söyleyeyim.

  Roma’ya gittim ve affedilme kağıdı satın aldım.
  Gümüş bir florin karşılığında büyükbabamı araftan çıkardım.
  Bunun iki katına büyük annemi ve markus amcamı da çıkartabilirdim
  ama param yoktu
  o yüzden sıcak yerde kalmak zorunda kaldılar.
  Bana gelince,
  papaz benim sadece kutsal hazinelere bakarak araftaki zamanımı kısaltabileceğimi söyledi. Şanslıyım ki roma da bütün atları nallayacak kadar çarmıh çivileri vardı.
  Ama Hristiyan dünyasında başka yerlerde de kutsal emanetler var:
  12 havariden 18 i ispanyada gömülü ve burada witenbergde onlardan kalıntılar var,
  son yemekten ekmek,
  Meryem’in göğsünden süt,
  kalvaride isa’nın alnını delen diken
  ve 19000 tane kutsal kemik parçası,
  Hepsi onaylanmış kutsal emanetler.…

  Zaman, Prensler haç turizminden nemalanmak için kutsal emanetleri topladıkları çağ.
  Luther seni besleyen elleri ısırma denerek uyarılıyor.

  Bol bol papaların zaaflarından bahsediyor: önder olma, avcı olma…
  Pederler insanlara soruyor: isa için paran var mı? Bağışlanma kağıdı satıyor boyuna.

  Luther tez yayınlıyor: insanlara yardım eden bağışlanma belgesi almaktan daha iyi bir iş yapar.
  Tezi çoğaltılıp yayılıyor.

  Luther yüzünden sihirbaz rahipler artık dalavereleriyle para toplayamıyor.
  Osmanlı viyana kapılarına dayanıyor.

  Papalık sormaya başlıyor: kim bu martin luther?
  Tabi ki bir sapkın. Zehirlenmiş ayıltılması gerekiyor.

  Sözünü geri almıyor luther.

  Roma Luther’i istiyor.
  Prens vermiyor.
  Oyalıyor ve kibar bir şekilde hayır diyor.
  Üniversitemi böyle bir beyinden mahrum edemezler diyor. (kaygısı içten mi yoksa ticari mi?)

  Luther papa görevlilerine: arp çalan eşek

  Papalık prense rüşvet teklif ediyor. Prens köpürüyor.

  Papa;
  ayağa kalk Hristiyan tanrısı ve hükmünü ve vahşi bir domuz mağaramızı istila etti.
  Tanrının arazisinde bu yılanın daha fazla sürünmesine katlanamayız.
  Kitapları yakılacak
  Ve aksi davranan herkes yüce tanrının ve havari paulun gazabına uğrayacak.
  Amen!

  Kitapları yakılıyor.

  Engizisyon kuruluyor Almanya’da.
  Papaların da eleştirilebilecek yanları olduğunu söylüyor.
  Acımasızca.
  Ve hatalarım İncil tarafından kanıtlansın diyor.
  Papanın temsilcisi: sizinle tartışmayacağız diyor.

  Engizisyondan halkın tepkisinden dolayı sağ çıkabilince
  Suikast düzenlemek istiyorlar Luther’e,
  prens öncesinde kaçırıyor
  Luther incili Yunancadan Almancaya çevirmeye başlıyor.

  Öldüğünü duyanlar kiliseye karşı savaş açıyor ve kiliseler yanıyor ve din adamları ölüyor.
  Kimileri kiliseleri onun adına yağmalıyor. Prensler yağmalayanları öldürüyor. 100 ölü

  Romanın en çok korktuğu Almanca çeviriyi yayınlıyor ve incili prense adıyor.

  Luther: ben hep Hristiyan birliğine inandım ben tanrının yasasına kulak veririm roma'nınkine değil.

  Evlenebileceğini söylüyor ve evleniyor.

  Prensleri yanına çekebilince papa taraftarı kral ile prensler arasında anlaşma yapılıyor ki o anlaşma :

  AUGSBURG DIN BARISI VE HOSGÖRÜ BILDIRGESI*
  25 Eylül 1555
  1)Bizi sürekli düşüncelere sevk eden bu güvensizliği ortadan kaldırmak, Zümrelerin ve uyrukların kalplerini, karşılıklı güven ve huzur ortamı içinde birleştirmek, Alman ulusunu, sevgili vatanımızı, nihai parçalanmadan ve yıkılmadan korumak amacıyla birbirimizle görüşüp, anlaşmaya vardık.

  2)Buna dayanarak, illerde hangi zümreden, hangi nedenle olursa olsun hiç kimsenin, başkalarına karsı kin gütmemesini, tersine majestelerinin ve bizim kayıtsız, şartsız tüm zümreleri, zümrelerin de ayni biçimde majestelerini ve bizi ve birbirlerini, kurduğumuz ülke barışının aşağıda yazılı ilkeleri doğrultusunda tüm hususlarda serbest bırakmalarını istedik ve bu isteği dile getirdik.

  3)Roma İmparatorluğu majesteleri ve bizim, ayrıca seçmen prenslerin, Prenslerin ve Alman ulusunun kutsal İmparatorluğu içindeki tüm zümrelerin arasında kurulan bu barışın, din ayrılığına karsın, kalıcı kılınması ve korunması gerekmektedir. Bu bakımdan, ne İmparatorluk majesteleri ve biz, ne de seçmen prensler, prensler ve zümreler İmparatorluğun hiçbir zümresine, Augsburg’da tanınan mezhep ve bu mezhebin öğretisi yüzünden, dini ve inancından dolayı bir saldırıda bulunmamalı, şiddete başvurmamalı ve bu zümrenin varlığını zedelememeliyiz. Bu zümrenin vicdanına ve Augsburg’da tanınan mezhebin din anlayışına aykırı olarak, kendi Prensliklerinde, topraklarında ve hüküm darlıklarında, şimdiye dek uyguladıkları ve bundan sonra da uygulamak istedikleri, dinleri, inançları, kilise adetleri, düzenlemeleri ve törenlerine karışmamalı ya da bu yüzden, manda yoluyla ya da başka bir biçimde onlara eziyet çektirmemeli, hor Görmemeliyiz. Kendi dinlerinde, taşınabilir ya da taşınamaz mallarıyla, kendi toprakları üzerinde, kendi insanları, efendileri ve amirleriyle, kendi yücelikleri ve dürüstlükleriyle sakin ve huzur dolu bir yasam sürebilmeleri için onları rahat bırakmalı ve bu aykırı mezhebi, o insanlar arasında ayrılık gözetmeyen, Hristiyan anlayışına ve barışına katılmaya çağırırken bile, sadece dostane, barışçıl ve Hristiyan olan araçları ve yolları yeğlemeliyiz.

  5) Ancak yukarda adlarını andığımız iki dine de bağlı olmayanlar bu barışın kapsamına alınmayacaklar, yani dışında tutulacaklardır.

  6) Bir başpiskopos, piskopos, ruhani mevki sahibi bir kisi ya da ruhani zümreden herhangi birisi, bizim eski dinimizden çıkarsa, görev yerini, evini, gediklerini (Benefiz), ayrıca şimdiye değin aldığı tüm bağışları ve sahip olduğu gelirini, hiç karsı koymadan, geciktirmeden, hem de onurunu Lekelemeden bırakmalıdır. Dinsel kurullara, bu kurullarla ayni hakka sahip kişilere, kiliselere ve dinsel vakıflara, bizim eski dinimize yakınlık duyan birini seçebilmek ve bünyesine almak yetkisi verilmelidir. Bu kişi, ilerde dinimizle bütünleşip, bütünleşmeyeceğine bakılmaksızın, kilisenin adaletinden ve hayır severliğinden de yararlanmalıdır.

  10) Hiçbir zümre bir diğerini ya da uyruklarını, belli bir dine girmeleri için zorlamamalı, baskı uygulamamalı, ya da efendilerine ve amirlerine karsı korumamalı, kollanmamalı ve herhangi bir biçimde savunmamalıdır.

  14) Eskiden beri iki dinin de yaygın olduğu kentlerde, şimdiye dek olduğu gibi, gelecekte de bu durum aynen korunmalı, kent sakinleri huzur ve barış içinde, yan yana, beraberce yaşamalıdırlar.

  Oluyor.

  ************************************************************
  Luther’in anlayışı kısaca:
  Kurtuluş kilise dışında da olabilir ama isa’nın dışında değil.
 14. görsel
  cenix
  #733682 | 24/03/2016 10:40
 15. 8
  Kendisiyle ilgili görüşlerim epey değişti.
  Aslında amacı mezhep kurmak değildi, mevcut Kilise'de reform yapmak gibi iyi niyetlerle başladı ancak siyasetçilerin Roma'dan ayrılmak için kullandıkları bir alet haline geldi, kendi Almanca İncil'inde kendi görüşlerine uymadığı için sevmediği hatta yanlış çevirdiği bölümler bile vardır.
  Zqten şu anda "hristiyanlık" adına dünyayı sömüren ve ülkeleri bölmek isteyen protestanların lideri (tüm protestanları kast etmedim) kısacası:

  Latin inceliklerinden anlamayan cahil bir Alman papazıydı" ne eksik ne fazla. Sonra da Papalıktan kopup dilediğince günah işlemek isteyen asillerin ve kralların oyuncağı oldu.

  Başlangıcı da, gelişimi de sonucu da şeytanidir...

  Bahsedilen "ortaçağ masallarına" inanmak yerine gerçek tarih okursanız gerçekleri göreceksiniz...
  Rab affetsin.
 16. görsel
  Basketbol potası
  #1408379 | 21/04/2018 20:17
 17. 9
  Protestanlığın kurucusudur, "türklere karşı savaş hakkında" isminde bir kitap yazmıştır.
 18. görsel
  makise kurisu
  #1458850 | 09/07/2018 03:08
 19. 10
  (bkz: ich habe einen Traum)
 20. görsel
  robin hood
  #1547861 | 23/10/2018 15:52 
tümünü gör