hz. ali

 1. 1
  12. yaşındayken peygamber efendimize iman eden ikinci kişi. lakabı Allah'ın aslanıdır.
  dört halifenin sonuncusudur.
 2. görsel
  robin hood
  #20877 | 14/02/2013 19:59
 3. 2
  Kûfe'de ibâdet ederken Haricîler'den Abd?ûr-Rahmân İbn-i Mûlcem'in zehirli bir kılıç darbesi ile öldürülmüştür.

  çocukları, inananları ve soyundan olan herkes muaviye'nin oğlu yezid(it) tarafından kerbela'da susuz bırakılıp katledilmiştir.

  (bkz: hz. hasan)
  (bkz: hz. hüseyin)
 4. görsel
  maximumdrink
  #166481 | 11/06/2014 21:07
 5. 3
  Pek çok şeyde peygamberimizin yanında bulunmasına rağmen, maalesef ne kendisi ne de ailesi tüm nü yaşanılanları hak etmemiştir.
 6. görsel
  nuh tufan
  #166484 | 11/06/2014 21:09
 7. 4
  hz. ali (a.s), beni haşim kabilesinin büyüğü, hz. peygamber-i ekrem?in amcası ebu talib'in oğludur. ebu talib, peygamber efendimizi çocukluk döneminden itibaren kendi evinde büyütüp himayesi altına almış, hazret?in peygamberliğe seçilmesinden sonra da hayatta bulunduğu sürece o ilahi nuru, kafirlere, özellikle de kureyş kafirlerine karşı korumuş, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan geri durmamıştır.

  hz. ali, (meşhur rivayete göre) bi'setten on yıl önce dünyaya gelmiştir. altı yaşında iken de peygamber'in isteği üzerine, mekke ve yöresinde meydana gelen kuraklık nedeniyle maddi sıkıntıya giren babasının yanından ayrılarak, peygamber'in evinde yaşamaya başlamış, böylece bizzat o hazret?in eğitimi altına girmiştir.

  bu arada peygamber-i ekrem, gelenek haline getirdiği hire dağındaki yıllık ibadeti esnasında ilk vahiy inerek peygamberliğe seçildikten sonra eve dönüp olayı anlattığında, o hazret?e ilk iman getiren kişi hz. ali (a.s) olmuştur.

  yine inzar ayeti ismiyle meşhur olan ?en yakın aşiretini uyar? ayet-i kerimesi nazil olarak peygamber-i ekrem yakın akrabalarını uyarmakla görevlendirildiğinde, hz. resul akrablarını toplayarak onlara: "sizlerden kim, benim bu görevimde bana yardım etmeye hazırdır ki, benim kardeşim, vasim ve aranızda halifem olsun?" buyurduğunda, onların arasından yalnızca hz. ali (a.s) ayağa kalkarak imanını ibraz etmiş, buna müteakip peygamber-i ekrem de mübarek elini hz. ali?nin omuzuna koyarak: ?bu benim kardeşim, vasim ve sizin aranızdaki halifemdir; onu dinleyin, ona itaat edin? buyurarak o hazret?in iman etmesini kabul etmiş ve islam dininin ilk başından itibaren kendinden sonra hz. ali?nin geldiğini vurgulamıştır. böylece ali (a.s) müslümanlar arasında ilk iman getiren ve hayatı boyunca allah'tan başkasına tapmayan ilk şahsiyet olmakla birlikte, hz. resulullah (s.a.a)?dan sonra islam dininin ikinci şahsiyeti oluvermiştir.

  ali (a.s), peygamber-i ekrem?in hicretine kadar devamlı onunla birlikte olmuş, düşmanlarına karşı onu savunmuş, kafirlerin allah resulü?nü katletme kararı aldıkları hicret gecesi de ali (a.s), canını feda etmek pahasına, peygamber efendimizin yatağında yatmış ve resul-ü ekrem bu sayede gizlice evden ayrılarak emniyet içerisinde medine'ye doğru yola koyulabilmiştir. hz. rusulullah?ın emniyete kavuşmasından sonra da o hazret?in vasiyeti üzerine, peygamber-i ekrem?in nezdinde emanet olan halkın emanetlerini sahiplerine iade ederek annesini, resul-ü ekrem?in sevgili kızı fatimei zehra?yı başka iki kadınla birlikte alıp medine'ye doğru hareket etmiştir.

  medine'de devamlı resulullah?la birlikteydi. peygamber-i ekrem hiçbir zaman gizlide ve açıkta onu kendisinden ayırmadı. biricik sevgili kızı hz. fatıma'yı zevce olarak ona münasip gördü. müslümanlar arasında kardeşlik akdi okuttuğunda, ali'yi (a.s) kendisine kardeşliğe layık gördü.

  ali (a.s) peygamberin katıldığı tüm savaşlarda hazır bulundu. bir tek tebuk savaşına katılmadı. o da peygamberin emri ile medine'de peygamberin yerinde kaldığı içindi. işte o zaman, yine hz. ali?nin seçkin makamını ümmetine bildirmek gayesiyle hz. ali?ye hitaben: ?sen bana oranla harun?un musa?ya oranla sahip olduğu mevkie sahipsin; ancak benden sonra peygamber gelmeyecektir? buyurdu.? böylece peygamberlik dışında sahip olduğu makamlarının tamamın hz. ali (a.s)?da da bulunduğunu açıkca gözler önüne sergiledi.

  hz. ali hiç bir savaşta geri adım atmadı; hiçbir an düşmandan kaçmadı; hiçbir şart altında peygamberin emrinden çıkmadı. işte bu nedenledir ki, peygamber-i ekrem?in: "hiç bir zaman ali haktan ve hak da ali'den ayrılmaz" övgüsüne mazhar oldu.

  ali (a.s) peygamber'in vefatında otuz üç yaşındaydı. tüm dini faziletlere sahip olup, sahabe içerisinde her açıdan en seçkin mevkide olmasına ve hz. resulullah (s.a.a)?ın ümmete açıkça: ?ben kimin mevlası (efendisi) isem ali de onun mevlasıdır? ve ?ali benden sonra her mü?min erkeğin ve mü?me kadının velisidir? buyurmasına rağmen o hazret?in genç olması ve peygamber'in savaşlarında kafirlerden bir çoğunu öldürüp, onlardan düşman kazanması bahane edilerek hilafetten kenara itildi. böylece o hazret?in eli tüm genel olaylardan kesildiğinde evinin bir köşesine çekilerek özel kişileri eğitmeye başladı. peygamber'in vefatından sonra 25 yıl üç halifenin hilafet zamanı geçti. üçüncü halife osman öldürüldüğünde halk hz. ali'ye (a.s) biat ederek onu hilafete seçti.

  hz. ali (a.s) dört yıl dokuz ay süren hilafeti müddetinde peygamber'in siretine uyup, hilafet'e inkılap ve kıyam ruhu verdi. toplumda çeşitli ıslahlara baş vurdu. elbette bu ıslahlar, bir kısım çıkar peşinde koşanların zararına olduğu için sahabeden bazıları, ümm-ül mü'minin "ayşe(r.a)" "talha(l.a)" "zübeyr(l.a)" ve "muaviye(l.a)" liderliğinde üçüncü halifenin kanını bahane ederek halifeye karşı çıkıp, çeşitli çirkin olaylara sebebiyet verdiler.

  o hazret bu fitneleri yatıştırmak için basra yakınlarında ayşe, talha ve zübeyr ile savaştı ve bu savaş, cemel savaşı adında maruf oldu. irak ve şam sınırlarında muaviye ile savaştı; bu savaş sıffın savaşı adını aldı ve bir buçuk yıl devam etti. nehrevan adıyla maruf olan muharebesinde de hariciler ile savaştı.

  böylelikle o hazretin hilafet müddetice gösterdiği çabaların bir çoğu iç kargaşaları gidermek yolunda geçti. çok geçmeden hicretin 40. yılı ramazan ayının 19. günü kufe mescidinde, sabah namazında, hariciler tarafından yaralanıp iki gün sonra şehit oldu.

  hz. emir-ül mü'minin (a.s) tarihin tanıklığına, dost ve düşmanın itiraflarına göre insani değerlerde hiçbir eksikliği olmayıp islami faziletlerde peygamberin terbiyesine tam bir örnek idi. onun şahsiyeti hakkında yapılan bahisler, şia ve ehl-i sünnet ve bu konuda bilgi sahibi olanlar tarafından yazılan kitaplar hiç kimse hakkında olmamış ve yazılmamıştır.

  ali (a.s) ilim ve bilgi açısından peygamberin ashabı arasında en üstünüdür. ilmi açıklamalarıyla özgür kanıtlama ve burhan tarzını ortaya koyduğu gibi, ilahi öğretilerde ve felsefi bahislerde de bulundu. kur'an'ın lafzını korumak için arapça dilbilgisi kurallarını icat ettiği gibi kur'an'ın batınında da konuştu. hitabet etmekte en becerikli, araplar içinde (birinci bölümde geçti) şecaatte dillere destan idi. peygamberin zamanında ve ondan sonra yaptığı savaşlarda hiçbir zaman paniğe kapılmadı. defalarca çeşitli olaylar örneğin uhud, huneyn, hayber ve hendek gibi savaşlarda peygamberin ashabı ve ordusu paniğe kapılıp titrediler, bazıları da firar ettiler. fakat ali (a.s) bunların hiç birinde düşmana sırt çevirmedi. savaşta ün kazanan yiğitlerle savaştığında hiçbiri kurtulamadı. bu güce sahip olduğu halde güçsüzlerle savaşmadı. firar edeni takip etmedi, gece saldırı yapmazdı ve suyu düşmana kesmezdi.

  hayber savaşında hücum edip kalenin kapısını yerinden söküp bir kenara atması tartışılmaz tarihi bir realitedir .

  yine mekke'nin fethinde peygamber-i ekrem (s.a.a) putların kırılmasına emir verdiğinde ali (a.s), peygamberin isteğiyle, o hazretin omuzlarına ayaklarını koyarak kabe'nin üzerine çıkıp, oraya dikilen taştan yontulmuş koskocaman hübel denilen putu yıktı.

  ali (a.s) takva ve abitlikte de tek idi. onun sertliğinden şikayet edenlerin cevabında, peygamber; "onu kınamayın. çünkü o allah'a aşıktır." buyurdu.

  sahabeden olan ebu derda, o hazretin kupkuru cesedini medine hurmalıklarının birinde görünce haber vermek için onun evine gelip hz. fatıma'ya "kocandan taraf başın sağ olsun" dedi. peygamberimizin kızı "amcam oğlu ölmemiş, ibadet ederken ilahi korkudan bayılmıştır. onun bu hali çokça görülmektedir" buyurdu.

  ali'nin (a.s) fakirlere yardım etmesi, emri altında olanlara muhabbet etmesi, çaresizlerin imdadına koşması, cömertliği ve affı hakkında bir çok kıssalar vardır. eline geleni allah yolunda fakir ve miskinlere verip kendisi çok zor koşullarda yaşıyordu. çiftçiliği, fidan dikmeyi, su kuyuları kazmayı ve bayır yerleri yeşillendirmeyi severdi. fakat bu yolda elde ettiği şeyleri fakirlere vakfederdi. o hazretin vakıfları "ali (a.s) sadakaları" adında meşhurdur. hilafetin sonlarında bunların epeyce (yirmi dört bin dinar) geliri vardı.
 8. görsel
  robin hood
  #179922 | 02/07/2014 13:10 
 9. 5
  (bkz: allah'ın arslanı)
 10. görsel
  ikinci nesil
  #179927 | 02/07/2014 13:21
 11. 6
  peygamber efendimizin "ilmin kapısı" şeklinde tarif ettiği büyük insan. kendisi zamanında diğer üç halifeye göre daha fazla tatsız olay yaşanmasının sebebini soran yardımcılarına şu cevabı vermiştir:

  "onların benim gibi bir yardımcısı vardı. benim ise sizin gibi bir yardımcım var."
 12. görsel
  hadsafhada
  #289394 | 16/10/2014 02:02
 13. 7
  peygamberin ilk ve son halifesi.
 14. görsel
  robin hood
  #317265 | 15/11/2014 18:52 
 15. 8
  darda kalındığı zaman ilk olarak akla gelendir. esirgeyendir. koruyandır. kollayandır. insana maneviyat katandır. her odada resmi olandır. resmine dokunarak dua edilendir.
 16. görsel
  Albert Albertino
  #317269 | 15/11/2014 18:54
 17. 9
  Bir genç,bir kıza yüreğini kaptırmış.Gözleri sadece onu görmekte dudakları sadece onu anmakta ama gelgelim ki bu kız valinin kızıymış.Genç dayanamamış en sonunda valinin yanına çıkmış kızını istemiş.Vali gençle dalga geçmek için:

  -Sana kızımı bir şartla veririm.Ali'nin kellesini bana getireceksin.

  Ali ki Allah'ın kılıcı,Ali ki heybeti cihana değer,Ali ki güçlülerin güçlüsü,Ali ki halife...

  Ama genç aşkını bastıramamış.Kılıcını kuşandığı gibi günlerce süren yolculuğundan sonra Ali'nin diyarına varmış.Yoldan geçen birisini durdurup Hz. Aliyi nerden bulurum diye sormuş.

  -İşte şu ağacın gölgesinde Dinleniyor.

  Genç ağacın yamacına yaklaşmış,Belinden kılıcını çıkarmış,Tam Ali'nin kellesini alacakmış ki kılıç elinden düşmüş.Ali sesten uyanmış hemen kılıcı yerden almış ve sormuş:

  -Delikanlı neden beni öldürmek istedin?

  Genç gayet sıcakkanlı bir şekilde:

  -Bir kıza sevdalandım,Babasına gittim istedim.Babası ancak senin kelleni götürürsem kızını verecekmiş

  Hz.Ali elindeki kılıcı gencin eline vermiş:

  -HADİ DAHA NE DURUYORSUN.EĞER BAŞIM İKİ GÖNÜL ARASINA GİRMİŞSE,BU KELLE BU GÖVDEYE HARAMDIR.....
 18. görsel
  julius galius
  #384349 | 03/02/2015 10:50
 19. 10
  "bir insana başkaları yanında verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir." sözünün sahibiymiş. saygı duydum bir kez daha...
 20. görsel
  robin hood
  #479805 | 10/07/2015 14:30
 21. 11
  bu saatlerde ekmeğinin peşinde olan son halife.

  pbs.twimg.com/...
 22. görsel
  cordelio
  #510355 | 12/09/2015 01:56
 23. 12
  i.hizliresim.com/...
 24. görsel
  strogoff
  #592286 | 01/01/2016 20:59
 25. 13
  Bir kesimin iddia ettikleri resimdeki şahıs. Lan o resimdekinin ali olduğunu nereden biliyorsunuz, kendi potresini mi çizdirdi bu adam. Bide resime bakıp kafa yakan tipler var aman aman. Sakin sakin duanızı edin, aksiyon katmayın. Ameno
 26. görsel
  sakalliheripotır
  #612365 | 11/01/2016 19:10
 27. 14
  Kabe'de doğan tek insan. Doğduğunda hayatı boyunca çok seveceği, hep yanında olacağı Hz. Muhammed tarafından yıkanmıştır. Enteresandır Hz. Muhammed vefat ettiğinde onu yıkayıp Defneden Hz. Ali olmuştur.

 28. 15
  İnsan tini, bütün matematiksel sezgileri formüle etme (yani onları mekanikleştirme) yetisine sahip değildir. yani onların bir bölümünün formüle edilmesi başarıldığında, tam da bu olgu yeni bir sezgisel bilgiyi gerektirir, örneğin bu biçimselleştirmenin tutarlılığını.

  Hz. Ali
 29. görsel
  el presidente
  #1177953 | 04/07/2017 14:46
 30. 16
  "biz ortadayız, ileri giden döner bize kavuşur, geride kalan koşar bize yetişir."
 31. görsel
  robin hood
  #1385071 | 23/03/2018 18:55 
 32. 17
  hazreti alinin hilafet döneminde birisi fitne fesat çıkarmak için ona gelip "ya ali biz ebu bekir dönemini gördük hiç fitne fesat yoktu, ömer dönemini de gördük yine fesat yoktu senin döneminde neden bu kadar arttı" der. hz. ali bunun üzerine " ebu bekir ve ömer benim gibi adamların yöneticisiydi, ben de sizin gibi adamların yöneticisiyim" der.
 33. görsel
  4
  #1385075 | 23/03/2018 19:00
 34. 18
  pirimizdir.
 35. 19
  sıkıntıda olduğum zaman yatakta düşünerek, hatta onun birlikte savaşta olduğumu hayal ederek uyuduğum yüce kişilik.
 36. görsel
  Albert Albertino
  #1423281 | 13/05/2018 19:57
 37. 20
  ''alçakça söylenen bir söze sakın karşılık vereyim deme. çünkü o sözün sahibinde daha nice düşük sözler vardır.''
 38. görsel
  Ali haki edna
  #1427661 | 21/05/2018 19:18
 39. 21
  söylediği birçok güzel sözlerden biri

  "bir insanı tanımak istiyorsanız onu konuşturun, zira insan dilinin altında gizlidir"

  olan dört büyük halifeden biri.
 40. görsel
  hahed
  #1427664 | 21/05/2018 19:22
 41. 22
  Sünnilerin Muhammed peygamberi ilahlaştıracak kadar yüceltmeleri gibi Şiilerin ve Alevilerin de aynı şekilde yücelttiği halife, yazık lan bu mezhepsel dincilere ehehe...
 42. görsel
  robin hood
  #1427671 | 21/05/2018 19:31 
 43. 23
  eski halifelerden biri.
 44. görsel
  robin hood
  #1456567 | 06/07/2018 12:41 
tümünü gör