türk'ün akli ya kaçarken ya siçarken gelir

  1. 1
    iki durumdan türetilmiş doğruluğuna inandığım söz. iki durumda da bir zorlanma vardır.
  2. görsel
    black king bar
    #262842 | 17/09/2014 12:08