üç ünlem koymanın dayanılmaz sertliği

  1. 1
    karşındakine ben çok sertim amk demenin bir yoludur ve mesajı almaması için de hiçbir neden yoktur. sonuçta üç ünlem 3!!! dile kolay.
  2. görsel
    yunowimnogood
    #260801 | 15/09/2014 01:10