miletos okulu

  1. 1
    *

    Doğa olaylarının işleyişini yunan dininin dogmalarından sıyrılarak bulma/anlama çabasına girmiş Thales, Anaksimandros, Anaksimenes gibi filozofarın temsil ettiği felsefe okuludur.