tv

halk edebiyatı

  1. 1
    Edebiyat tarihinde daha çok sözlü olarak yer alan edebiyattır. Eserler yazılı olarak toplanmamıştır. dilden dile yayılarak eser niteliği kazanmıştır. daha çok 11 li hece ölçüsü kullanılmıştır.
  2. görsel
    Albert Albertino
    #260005 | 14/09/2014 11:31