cumaya giden personel

  1. 1
    Namaz kılmak için gitme olasılığı çok düşüktür.

    Kaytarmak için gidiyordur.
  2. görsel
    tool
    #257929 | 12/09/2014 12:48