insanların özgürlük adına katlettiği dünya

  1. 1
    *

    insanların özgürlük tanımlamasında yarattığı kaosun dünyayı hedef alması sonucu izlediğimiz manzaralar bütünü. cidden nefes kesici olabiliyorlar zaman zaman.