tv

tobin in Q oranı

  1. 1
    bir varlığın piyasa değeri, o varlığın yerine koyma maliyeti ile karşılaştırılır ve şirketlerin varlıklarının piyasa değerleri, bu varlıkların yerine koyma maliyetine bölünmesiyle bulunur. bu oran 1 den büyük olursa şirketin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanıldığını gösterir.
  2. görsel