tv

gavat-ı meşur

  1. 1
    gavat çekişi meşhur olarak açıklanabilecek uydurma farsça tamlamadır. valilerimiz çok güzel gerçekleştirir.